Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden kunnen gedurende het seizoen aangepast worden. Indien het document wijzigt, zal dit bekend gemaakt worden.

Inschrijving:

  • Inschrijving voor de trainingen is alleen mogelijk door middel van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
  • Na de inschrijving vindt er een intake plaats om zo te bepalen wat het niveau en fysieke gesteldheid van de leerling is. En daarnaast wat de doelen van de leerling zijn.
  • Er wordt altijd gestart met een pakket van 5 trainingen voor voetballers. Daarna is er een keuze tot kopen van 10 of 20 trainingsmunten. Iedere speler kan zelf bepalen wanneer hij/zij aanwezig is. De keepers volgen altijd een pakket van 10 trainingen.
  • Deelnemers kunnen zich niet zelfstandig zonder toestemming van ouder(s) of verzorger(s) inschrijven. Ouder(s) en/of verzorger(s) dienen zich vooraf aan de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden.

Betaling:

  • U dient het bedrag van het pakket in 1 termijn te betalen
  • Volledige betalingen dienen voor het begin van elk nieuw gekozen pakket betaald te worden. Zie tarieven.
  • Een deelnemer kan pas deelnemen nadat het volledige verschuldigde bedrag door Hello Heroes Voetbal Academie is ontvangen en de deelnemer beschikt over zijn/haar munten.

Aansprakelijkheid:

  • Hallo Heroes Voetbal Academie is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom de velden gedurende de trainingen.
  • Hello Heroes Voetbal Academie is niet aansprakelijk voor blessures, ongelukken of schade (zowel lichamelijk als materieel) tijdens de lessen.
  • Deelname aan de lessen en verblijf rondom de locatie waar de lessen worden gegeven geschied geheel op eigen risico.